Rynzar Stabilite İndeksi

TDS (ppm) A TEMPARATÜR B KALSİYUM SERTLİĞİ C TOP. (M) ALKALİTE D %70   C……………….F   ppm CaCO3       50-350 0,1  0                   32 2,6 10 0,6 10 1,0 400-1100 0,2  2                   36 2,5 12 0,7 12 1,1      7                   44 2,4 14 0,8 14 1,2      10                 50 2,3 18 0,9

Ters Osmoz (Reverse Osmosis Nedir ?

Günümüzün en hızlı gelişen su arıtma teknolojisidir. Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) Su Arıtma Sistemleri, suyu, delikleri ancak elektron mikroskobu ile görülebilen bir membrandan yüksek basınçla geçirerek içme suyu üretir Reverse Osmosis Tezgah altı Su Arıtma Cihazı, en ileri reverse osmosis arıtımı ve karbon filtrasyon teknolojisini kombine hale getirerek en iyi kalitede içme suyunu evinizden ulaşılabilir

Korozyon

Metalin su içinde çözünmesine KOROZYON denir. Korozyona metal yüzeyde oluşan elektrotlar arası elektrik akımı  sebep olur. Suyun içinde bulunan iyonlar suyu elektriği iletir duruma getirirler. Metalin çözünme hızı alkalinite,sertlik,pH değerleri ile ters orantılı çözünmüş oksijen , karbondioksit miktarı, sıcaklık,suyun akış hızı ile doğru orantılıdır. Başlıca  korozyon tipleri 3 grupta toplanabilir. — Gaz korozyonu, — Pil 

Kışır

Buhar, sıcak su, kızgın su, kazanları ile soğutma suyu sistemlerinde ısı etkisi ile sudaki safsızlıkların ( sertlik, kireç, çamur, silis v.b. )  ısı transfer yüzeylerine çökmesi sonucu oluşan birikintilere KIŞIR demekteyiz. Isı transfer yüzeylerinde oluşan  kışır  izolasyon etkisi göstererek ısının yeterince suya transfer edilmesini güçleştirmektedir. Böylece yakıttan elde edilen enerjinin büyük bir bölümü suya transfer

Kazan Suyu Şartlandırılması

Kullanılan besi suyun niteliğinden dolayı kazanlarda çalışmayı zorlaştırıcı, kazan verimini düşürücü ve sistemin imal edildiği metali aşındırıcı bir takım problemlerle karşılaşılır. Kazanlar ve buhar sistemlerinde karşılaşılan suyla ilgili problemleri hafifletmek, kullanılan suyun  şartlandırılması ile mümkündür. Bu sistem ya su kazana girmeden önce yada kazanın içinde veya ikisi birlikte olmak üzere yapılmaktadır. Kazan suyu dış ıslahı

Kazanlarda Blöf Sistemi

Buhar kazanlarında üretilen buharın bir kısmı açık buhar olarak, bir kısmı kaçaklardan ( kondenstop ,sistem, vana v.b. ) bir kısmı da ünite özellikleri olarak geri alınamamaktadır. Bu kayıpların yerine besi suyu takviyesi yapılmaktadır. Giren suyun yapısında olan iletkenlik ( tuzluluk ) ve alkalinite ( karbonat, bikarbonat ve sodyum hidroksit ) yanında buharlaşan sudan kalan iletkenlik

Yardımcı Kimyasallar Hakkında

Ege Bölgesi Arıtma Cihazı Bayileri

TOP